MOBILISERER: Ordfører i Tolga, Ragnhild Aashaug (Sp), ordfører i Alvdal,Svein Borkhus (Ap), ordfører i Os, Arnfinn Nergård (Sp) og ordfører i Tynset, Bersvend Salbu (SV).

– Fjern all tvil om Tynset-arkivene

De åtte ordførerne i Fjellregionen, fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen, Næringsforum i Fjellregionen og KS Hedmark, krever at regjeringen og Stortinget sørger for å fjerne all tvil om etableringen av arkivene på Tynset og sørger for nødvendige budsjettmidler i 2014.
Jon Iver Grue
Publisert 11.11.2013 kl. 01:00 Oppdatert 10.11.2013 kl. 22:26

Tips en venn på e-post:


– Regjeringen må legge kortene på bordet

Tidligere statssekretær Dag-Henrik Sandbakken forlanger at den blå-blå regjeringen legger kortene på bordet om helsearkivet på Tynset.

– Helsearkivet og i neste omgang sentraldepotet er en stor investering på 800 millioner kroner. Det kommer kanskje til å bli den største investeringen i statlig regi i Fjellregionen noensinne. Ønsker Høyre og Fremskrittspartiet at det offentlige ved Statsbygg skal bygge og drifte det? Det vil i tilfelle tilføre regionen viktig og nyttig kompetanse med mange trygge statlige arbeidsplasser (70-80). Eller ønsker de å legge det ut på anbud til private for at staten skal slippe en investering på 700–800 millioner kroner? Hvis det er sånn er det viktig at den nye regjeringen lar det komme fram,   I så fall vil det være langt verre   sier han.

Til Trondheim?

Sandbakken er kjent med spekulasjoner om at grupper jobber for   å legge arkivene til Trondheim. 

– Det å bygge og drifte et sånt bygg på vegne av Staten er veldig attraktivt for en privat aktør. Men et sted må grensen gå for å stoppe prosjekter som er så godt i gang. Med å bygge arkivene på Tynset var trygghet og sikkerhet for folkene som bor her viktig for den forrige regjeringen. Det har betydning for alt som planlegges og bygges på Tynset, og å stoppe det nå er rett og slett respektløs. 75 millioner kroner til helsearkiv et på Tynset er tross alt en fluelort i et statsbudsjett på over 1.000 milliarder kroner,   poengterer han.

Var sentral

Som statssekretær i kommunaldepartementet under begge Stoltenberg-regjeringene, jobbet Sandbakken i det stille for å få helsearkivet til Tynset sammen med Per N. Hagen, tidligere Tynset-ordfører Borgar Valle og ordfører Bersvend Salbu.

– Jeg   fulgte alle sakene som gikk i regjeringen hele tiden, og fikk gjennomslag for et notat om å legge helsearkivet til Tynset. Det å ha folk i regjeringsapparatet som vil det og gjør det er viktig. Nå har vi en politisk rådgiver fra Hedmark, men de følger ikke regjeringsapparatet på den samme måten, sier Sandbakken.

LES OGSÅ: Arkivstopp på Tynset


I et brev til statsminister Erna Solberg, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og stortingsrepresentantene, kan de ikke se noen grunn til at det opprinnelige budsjettforslaget ikke opprettholdes.

LES OGSÅ: Arkivstopp på Tynset

– Et veldig engasjement

– Det jobbes veldig bra og er et voldsomt engasjement om arkivene på Tynset nå, sier ordfører Bersvend Salbu.

Sammen med flere politikere og representanter for næringslivet på Tynset og i Fjellregionen, har han fått i stand et møte med stortingsbenken fra Hedmark og andre representanter tirsdag.

– Har du et realistisk håp om at engasjementet og trykket fører fram?

– Ja, jeg visste at det lå en mulighet for at oppstartsbevilgningen på 75 millioner kroner til Helsearkivet neste år ble tatt ut av budsjettet, men her er det gjort så mange vedtak siden 2009 at det er bare å stå på, sier han.

Stor undring

I brevet vises det til at forslagene om at det bør gjennomføres en ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet før det tas stilling til en eventuell oppstart, blir mottatt med stor undring.

– Dette har skapt et voldsomt engasjement blant befolkningen i Tynset og alle de sju andre kommunene i Fjellregionen, heter det.

Det blir også pekt på at den omtalte konsekvensutredningen pågår, og vil være klar om kort tid.

Kollegiet mener videre at det er helt nødvendig å komme i gang med de utdanningstilbud som det arbeides med blant annet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og lokalt i 2014, for å være forberedt på etableringen.

– Fjellregionen lever i oljeskyggen. Helsearkivet og sentraldepotet vil kunne generere vekst og spin-offs i det eksisterende næringslivet, samt bidra til å utvikle en robust og attraktiv distriktsregion, helt i tråd med regjeringens intensjon, heter det.

– Jeg vil møte statsråden

Fungerende leder Berit Nordseth Moen i Tynset Høyre vil be kulturminister Thorhild Widvey (H) om et møte for å få helsearkivet tilbake på statsbudsjettet.

Som så mange andre er hun overrasket og skuffet   over at det spøker for oppstart av et nytt arkivbygg på Tynset neste år.

Møte med statsråden

– Derfor vil jeg formulere et brev til kulturministeren der jeg ber om et møte for å forklare hvor viktig helsearkivet er for distriktet,   slik at arkivbygget i det minste kan bli igangsatt i 2015.   Et sammensurium av helsedepartement, finansdepartement og utdanningsdepartement er også involvert, men jeg har funnet ut at det er kulturdepartementet som har ansvaret for arkivbygg, sier Nordseth Moen.

Hun har også vært i kontakt med Høyres stortingsrepresentant Gunnar Gundersen.

– Han bekrefter at den nye regjeringen ber om en utsettelse, slik at det kan kjøres en kvalitetssikring av prosjektet. Gundersen har ikke fått noen signaler om at helsearkivet skal legges et annet sted,    understreker hun.

Kastet blår i øynene

– Du er skuffet over din egen regjering?

– Jeg er overrasket og skuffet over at arkivbygget ikke blir satt i gang i 2014, men når det kommer et forslag vil jeg ikke være med på å vedta noe lokalt uten å vite de økonomiske konsekvensene. Det er skapt en forventning om at alt er klart for helsearkivet neste år. Når det ikke er det så har den rødgrønne regjeringen, slik jeg ser det, kastet blår i øynene, sier Nordseth Moen.

Dette begrunner hun med at det i september ble bestemt at helsearkivet skulle sendes til ny konsekvensutredning.

– Det er vanlig prosedyre for et storting når det gjelder alle store investeringer. Når den forrige regjeringen ikke gjorde jobben med en konsekvensutredning nummer to så føler jeg meg lurt, sier hun.

Nordseth Moen har fortsatt håp om at det er mulig å få tilbake helsearkivet på statsbudsjettet for 2014.

– Men det betinger at alle partier i Hedmark jobber sammen, sier hun.

LES OGSÅ: Arkivstopp på Tynset

Les mer om:  Nyheter  Nord-Østerdal  Nord-Østerdal 

På forsiden nå