1 av 3 arbeidsledige er under 30 år: – Høgskolen kan ta inn 140 flere studenter

Ti flere studieplasser på sjukepleie, 55 flere på lærerutdanning og 25 flere på beredskap og krisehåndtering er blant de 140 ekstra studieplassene som Høgskolen i Innlandet nå ønsker å møte de koronarammede med.