I sommer kan man kjøre for kun 10 kroner på alle bussene i hele Hedmark uansett avstand. Tilbudet gjelder i hele skoleferien. Det hadde oppstart 22. juni og varer helt til 18. august.

10-ertilbudet er blitt bedre og bedre år for år. Det startet som et tilbud på bybussene, før det etter hvert ble 10 kroner på alle bussene i juli. Nå gjelder tilbudet altså i hele skoleferien.

At det blir sånne tilbud når Innlandet fylkeskommune er en realitet, er langt fra sikkert. Da slås Hedmark Trafikk sammen med Opplandstrafikk og blir til Innlandstrafikk.

– For dyrt, mener opplendingene

I Oppland, hvor de har flere kollektivreisende enn i Hedmark, har de ikke 10-kroners billett. Opplandstrafikk mener opplegget er for dyrt.

– Vi beregnet at det ville ha kostet oss 1,8 millioner kroner å kjøre 10-kronerstilbud bare i juli i fjor. Og nå kjører Hedmark Trafikk 10-kronerstilbudet i hele skoleferien, sier Lars Baukhol, leder for marked og utvikling i Opplandstrafikk og kommende seksjonssjef for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune, som skal drive Innlandstrafikk, sammenslåingen av Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk.

Kollektivtransporten i Innlandet fylkeskommune skal organiseres som en fagenhet i den nye fylkeskommunen, ikke som et fylkeskommunalt foretak, som dagens Hedmark Trafikk.

Budsjettrammene avgjør

Om det blir noe 10-kroners tilbud på bussene i Innlandet neste sommer er altså svært usikkert.

– Vi ser jo at 10-kronerstilbudet har vært et positivt tiltak i Hedmark, men om det blir mulig å gjennomføre noe sånt i Innlandet er vanskelig å si. Det blir en kostnad på flere millioner kroner. Det kommer an på hvilke rammer vi får i 2020-budsjettet, som blir vedtatt til høsten. Jeg har inntrykk av at rammene blir strammere, sier Baukhol.

Han legger til at kampanjen i Hedmark må evalueres for å finne ut om noe lignende kan være aktuelt for den nye Innlandet fylkeskommune.

– Skal vi gå inn på noe sånt, må det jo gi en effekt, sier Baukhol.

Selv om det ikke er noe 10-ertilbud i Oppland, er Opplandstrafikk med på den felles sommerbilletten med Hedmark Trafikk. Dette er en periodebillett, som gir fri reise i de to fylkene i to måneder, fra 22. juni til 18. august, for 650 kroner for voksen og 325 kroner for barn og ungdom (til og med 19 år).

Usikker på hva som skjer videre

Administrerende direktør Arne Fredheim i Hedmark Trafikk har vært en pådriver for 10-ertilbudet. Han er usikker på hva som skjer med disse kampanjene når Innlandstrafikk tar over.

– Det blir spennende å se. Jeg tror oppslutningen om kampanjen vår nå i sommer kan ha noe å si. Bakgrunnen for kampanjen er at det vanligvis er stille på bussene om sommeren, og vi vil bruke anledningen til å få flere folk til å ta bussen også resten av året, sier Fredheim, som ikke skal jobbe direkte med busstrafikken lenger når han går over i ny stilling som seksjonssjef for trafikk og miljø i Innlandet fylkeskommune.