Kollektivprisen deles ut på den store Kollektivkonferansen, som i år går av stabelen på Oslo Kongressenter tirsdag 12. november. Kollektivprisen deles ut hvert år til aktører innen kollektivtrafikk i Norge for tiltak som bidrar til å forenkle folks liv. Prisvinneren skal være nytenkende og gjerne samarbeide med flere aktører.

Det er seks nominerte til prisen, deriblant Arne Fredheim og Hedmark Trafikk for arbeidet med å tilby kollektivløsninger som bidrar til at flere reiser kollektivt.

Ett av tiltakene er det mye omtalte 10-kronerstilbudet på bussene i Hedmark, der alle kunne reise for 10 kroner per enkeltreise, uavhengig av lengde, i hele sommerferien. Dette fikk mange som ikke tar bussen ellers til å velge kollektivtransport.

10-ertilbudet på bussen kan ryke med ny fylkeskommune

Også lederen av Opplandstrafikk, Eirik Strand, er nominert til prisen for hans initiativ til å etablere Kollektivforum Oppland.

Videre er selskapet Ruter både nominert for aldersvennlig transport og for arbeidet med markedskommunikasjon, ATB er nominert for omleggingen til metrosystem i Trondheimsområdet og Brakar for arbeidet med et mobilitetslaboratorium.