Hittil denne vinteren er det påvist 44–45 ulver i helnorske revir og 54–57 som holder til på begge sider av grensen mot Sverige.

I tillegg har 13–14 ulver usikker grensestatus, skriver Rovdata på sine nettsider.

Tallene er foreløpige. De endelige tallene kommer rundt 15. mai i år.

Ti av de registrerte ulvene er skutt under lisensjakt i vinter, hvorav åtte i Norge og to i Sverige.

– Når døde ulver er trukket fra, er det så langt registrert 101–106 ulver her til lands i vinter, hvorav 36–37 med helnorsk tilhold. De aller fleste er konsentrert til fylkene Innlandet og Viken med ulvesone, bortsett fra to enslige ulver, der den ene er påvist i Pasvik øst i Finnmark og den andre på begge sider av riksgrensen i Trøndelag, sier Rovdata-leder Jonas Kindberg.

Det er så langt i vinter dokumentert fire valpekull i helnorske revir, hvorav Hornmoen, Mangen og Setten har fullstendig tilhold innenfor ulvesonen. I det fjerde helnorske reviret Slettås ble lederparet felt under jakt rett utenfor sonen. Minimum tre årsvalper i reviret ble sist dokumentert i månedsskiftet desember-januar.

Det er i tillegg påvist sju valpekull i grenserevirer. Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på fire til seks årlige ulvekull, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir.

I fjor vinter ble det påvist mellom 109 og 114 ulver i Norge og grenserevir.

Søndag stanset Oslo tingrett fellingen av revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås, etter at flere dyrevernorganisasjoner saksøkte staten. Staten har anket til lagmannsretten.