22 koronapasienter er utskrevet fra Sykehuset Innlandet og er i god bedring

22 av de totalt 38 pasientene som har vært innlagt på Sykehuset Innlandet grunnet korona er nå utskrevet og på bedringens veg,