Gå til sidens hovedinnhold

29 personer døde i trafikken første halvår i år

I løpet av første halvår i fjor omkom 46 personer i trafikken. I samme periode i år omkom 29 personer.

Nedgangen fra 2020 til 2021 er på nærmere 40 prosent.

– Det er en svært gledelig nedgang i antall døde i trafikken i årets seks første måneder. Men hver eneste drepte i trafikken er likevel en for mye, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Flere årsaker

I juni i år har fire personer omkommet på norske veger, mot ni i juni i fjor. Ranes understreker at dette er foreløpige tall.

– Den positive tendensen vi ser i antall drepte i år er en videreføring av nedgangen som vi har sett gjennom mange år. Det er en utvikling vi setter pris på, og som skyldes en rekke faktorer: Bedre veger, tryggere biler, bedre kjøreopplæring, flere som overholder fartsgrensen, og mye mer. Samtidig som vi ser en nedgang i antall drepte, så vi i fjor en økning i antall hardt skadde. Dette minner oss på at arbeidet med å redusere antall alvorlige ulykker i trafikken på langt nær er ferdig, sier Guro Ranes.

Flest omkomne i Viken

Blant fylkene er det Viken som har flest omkomne i første halvår, med seks drepte. Deretter følger Innlandet (fem) og Troms og Finnmark (fem). I motsatt ende av skalaen finner vi Oslo og Nordland hvor ingen døde i trafikken i første halvår.

For de andre fylkene er tallene slik: Vestfold og Telemark 4, Agder 1, Rogaland 1, Vestland 3, Møre og Romsdal 1, Trøndelag 3.

Nullvisjonen

I år er det 20 år siden Nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken ble behandlet i Stortinget. Nullvisjonen er en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i vegtrafikken.

– Nullvisjonen ligger til grunn for alt Statens vegvesen gjør, og vi ser at det gir resultater. Vi vil fortsette arbeidet med å jobbe mot de ambisiøse målene i Nasjonal transportplan og som følger av nullvisjonen, sier Guro Ranes.

Kommentarer til denne saken