(Hamar Dagblad)

Det samlede publikumstallet for Teater Innlandet i 2019 er 35 703. Med en økning fra 2018 på 2 776 publikummere sier teateret seg svært fornøyde med 2019 i en pressemelding.

- Ser vi bort fra det første året i Hamar kulturhus, da vi feiret med «Det året det var så bratt», som blant annet gjestet Oslo i to runder, ble 2019 et rekordår. Det er fortsatt slik at vi med de ressurser vi råder over ser publikumstall i størrelsesorden 30.000 - 35.000 som mest realistisk, sier Janne Langaas, som var teatersjef ut 2019.

Repertoaret i 2019 var variert. Teatret presenterte fire egenproduksjoner og ti co-produksjoner.

Seks av forestillingene var premierer, fire av disse urpremierer.

– Statistikken for 2019 viser at vi har spilt flere forestillinger for flere publikummere, sier Langaas.

Her er noe statistikk fra Teater Innlandet:

81 åpne forestillinger på turné i Oppland: 8 764 (7 267).

106 åpne forestillinger på turné i Hedmark: 13 422 (10 303).

48 åpne forestillinger på Hamar kulturhus: 6 664 (7 294).

89 Lukkede forestillinger (DKS, barnehager og eldresentre): 4 920 (3 420).

16 åpne forestillinger utenfor Innlandet: 1 933 (4 643).