Klubben fikk nylig en bevilgning på 40.000 kroner.

Det opplyser Lions Club Stor-Elvdal i en pressemelding.

– Datakompetanse har blitt en selvfølge for dagens unge, og spillverden har etter hvert blitt mer formalisert i E-Sport. Dette er en stor internasjonal aktivitet for dagens barn og unge. Med dette får man utviklet både koordinasjon, strategisk kompetanse, samarbeidsevner, språk med mer, sier sekretær Gudbjørn Viken i Lions Club Stor-Elvdal.

Han viser til at klubben legger opp til å ha fokus på annen teknologikompetanse.

– I en slik klubb, stilles det krav til ansvarlighet for hverandre, lokalene man er i og klubbens utstyr. Svært mange voksne er bekymret for unges spill-vaner, og mange klarer ikke å sette egne begrensninger. Mange spill er også uegnet for mindreårige. En slik E-sportsklubb samles mange unge, og i samarbeid med dem innarbeides gode vaner og holdninger tilknyttet dataspill. Fysisk aktivitet og kosthold blir også en del av innholdet i klubbarbeidet, sier Viken.

– Lions Club Stor-Elvdal prioriterer barn og unge i Stor-Elvdal. Vi ønsker å bidra til unges aktiviteter på deres premisser, der det fremelskes gode holdninger. Her ser vi samtidig at det utvikles verdifull kompetanse som i neste omgang kan omsettes til et fremtidig yrkesvalg, vi stiller oss derfor bak denne satsingen. Unge med god datakompetanse innen spill og datasikkerhet, er svært attraktive på arbeidsmarkedet, sier Gudbjørn Viken i Lions Club Stor-Elvdal.