510 klager mot politiet i forbindelse med Bulhan-saken: – Bærer preg av å være en kampanje

I løpet av sommeren kom det inn 510 klager på politiets håndtering av det som omtales som langvarig og rasistisk motivert trakassering og vold mot familien Bulhan i Elverum. Samtlige klager hadde identisk innhold.