Sveio andelslandbruk får også støtte til å kjøpe kanoer, mens Solør frisbeeklubb får støtte til å holde krattet nede.

Terningen barnehage i Elverum får støtte til turutstyr til Ugleklubben, som favner de største barna i barnehagen, viser lista over hvilke prosjekter som får støtte.

– Det er inspirerende å se hvor mye som kan skapes med litt penger og mye frivillig innsats, sier kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad i Statskog.

Statskog gir ut en million kroner fordelt på 5.000 kroner og 10.000 kroner én gang i året. Ordningen ble opprettet i 2017 og har bidratt med nær fem millioner kroner fordelt på om lag 700 prosjekt og aktiviteter.