Gå til sidens hovedinnhold

6-etasjers blokkbebyggelse på Jegertomta

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpent brev til Elverum kommune

6-etasjers blokkbebyggelse på Jegertomta

Som å fylle et hull i en gammel tanngard – det spiller ingen rolle hvordan det blir seende ut

I Elverum kommune virker det som om det er overlatt til private initiativ å fortette der det er en ledig flekk. Hvorvidt utbyggingen spiller på lag med omgivelsene eller tar hensyn til eksisterende nabolag, er av underordnet betydning.

Byggeskikkbegrepet er omdiskutert, men det betyr blant annet å vise omtanke for omgivelser, mennesker og bomiljø i en planprosess. Det ser ut som om Elverum kommune mangler ryggrad til å stille krav til en utbygger som kan vifte med millioner til investering i kommunen. Troen på utvikling og kjærkomne skattekroner tar styringen, nærmest uansett hvor dårlig et byggeprosjekt er forankret i vedtatte planer eller i tilfeller hvor den samfunnsøkonomiske gevinsten i beste fall er marginal. Det blir ingen planlagt fortetting eller utvikling av et boligområde med denne type styringsprinsipper. Det blir som det blir, mer eller mindre på grunn av tilfeldigheter – eller kanskje på grunn av mangel på kunnskap, interesse, tid eller manglende evne til å se helheten.

Når det gjelder utbyggingen av Jegertomta, har planavdelingen i kommunen fått mange innspill fra naboer. Det gjenspeiles ikke i det planarbeidet slik det fremstår i dag. Snarere tvert imot: Planavdelingen i kommunen virker begeistret og de heier på en utbygging som både i høyde og boligareal vil dominere og beslaglegge mest mulig av et 7,5 mål stort tomteareal. Her snakker vi om rundt 300 mennesker fordelt på drøyt 250 boenheter! De oppmuntrer til og med utbygger til å flytte blokkbebyggelsen nærmere småhusbebyggelsen, for å sikre kvaliteter som sol, lys og luft for beboerne. - Et gode som kommer i tillegg til panoramautsikten til naboenes utearealer fra de planlagte takterrassene. For oss som nærmeste nabo er dette prosjektet like oppsiktsvekkende som det er skremmende.

«Ditt hus er min utsikt», er det noe som heter. Hvordan den utsikten blir for oss som er naboer til utbyggingen på Jegertomta, bryr ikke planavdelingen i kommunen seg mye om. Styret i Terningmoen Borettslag sier det på denne måten:

«En fiendtlig festning - på en isolert øy - i et etablert boligområde»

Vidar Mobæk, Elverum

Kommentarer til denne saken