(Hamar Dagblad)

Etter over 50 år med drift er Hamar Dagblad nå historie. Siden starten i 1971 har avisa vært gjennom mange endringer. Nå er det slutt.

Den Østlendingen-eide Hamar-avisa har gått ned med til sammen 7,6 millioner kroner de siste ni åra. I 2022 er underskuddet beregnet å bli over tre millioner kroner.

– Situasjonen kan ikke vedvare

– Hamar Dagblad har drevet med underskudd over flere år, og de siste årene har den økonomiske situasjonen forverret seg. Siden Hamar Dagblad eies av A/S Østlendingen, har Østlendingen måttet ta regningen for de årlige tapene. Konsekvensen er at driften har svekket Østlendingens evne til å finansiere sin egen lokalavisjournalistikk, og den situasjonen kan ikke vedvare, sier styreleder i Østlendingen, Kristina Fritsvold Nilsen.

Hamar Dagblad hadde i sine glansdager over 20 ansatte. Avisa jobba med lokalt stoff, som de også klarte å lage nasjonale nyheter av.

Redaksjonen vant flere SKUP-priser for fremragende journalistikk. De siste årene har avisa hatt kun én redaksjonell medarbeider.

Styret i Østlendingen var enstemmige i at papiravisa legges ned, men de to ansattrepresentantene ville opprettholde Hamar Dagblad som nettavis. De fire andre representantene stemte for innstilling.

– Vi ansattrepresentantene i styret stemte imot vedtaket, og ønsket at Hamar Dagblad skulle videreføres som nettavis. Vi beklager nå sterkt at Hamar Dagblad er historie etter 50 års tilstedeværelse i Hamar, sier Bjørn-Frode Løvlund og Brynhild Marit Berger Møllersen.

I 2005 endret de daværende eierne profilen til å bli ei gratisavis, det samtidig som mediebransjen la strategier for å møte internett-revolusjonen med å stable på beina digitale abonnementsaviser.

– Ikke til å unngå

HD er den eneste gratisavisa blant Amedias over 100 titler. Eneste inntekt er annonser, og annonsesalget har, slik trenden også har vært ellers i avisbransjen, gått nedover.

– Det er trist når man som nyansatt redaktør er med på å legge ned en tradisjonsrik avis. Men etter mitt skjønn gikk toget fra HD for mange år sida. Hadde tidligere eiere i stedet satsa på en digital abonnementsavis kunne den vært liv laga. Men med så store økonomiske tap er det null handlingsrom for å satse videre. Dermed er styrets vedtak ikke til å unngå, sier ansvarlig redaktør og daglig leder i Østlendingen, Tom Haakenstad.

I tillegg til annonsesvikt så har kostnadene til trykk og distribusjon økt kraftig den siste tiden, noe som ytterligere har forverra økonomien.

– Utsiktene for en gratisavis utgitt på papir i dette markedet og med disse forutsetningene, er dessverre negative. Å ta avgjørelsen om å legge ned driften er en vanskelig beslutning, men det er en riktig beslutning, fordi vi må sørge for sterkere økonomisk bæreevne og bærekraft for Østlendingen i framtiden. Slik kan vi sikre finansieringen av lokalavisjournalistikken i Østlendingens geografi i årene framover, sier styreleder Fritsvold Nilsen.

Én fast ansatt og en vikar berøres

Kun én fast ansatt og en vikar berøres av vedtaket om å innstille driften i Hamar Dagblad. Den faste medarbeideren er medierådgiver, og skal fortsette å jobbe i stillingen sin med noe endrede arbeidsoppgaver.

Vikaren er journalist, og selv om hans vikariat i Hamar Dagblad utløper 1. august, så vil han i en periode framover få videreført vikariatet i to andre aviser i A/S Østlendingen.

– Journalisten vil fortsette å jobbe hovedsakelig i Hamar, for leserne til Østlendingen og Ringsaker Blad er også interesserte i Hamarstoff. Nå vil vi tilpasse journalistikken til Hamar til våre lesere, og for dem mener jeg vår stoffdekning fra Hamar nå vil bli bedre, sier redaktør Haakenstad.

Han er likevel klar på at det å innstille Hamar Dagblad smerter, sjøl om han altså mener det var høyst nødvendig.