Advarer: – Dårligere kollektivtilbud og håpløse arbeidsvilkår

Kollektivtilbudet i distriktene svekkes, og sjåførenes arbeidsvilkår svekkes så mye at det blir vanskelig å rekruttere nye ansatte.