(Arbeidets Rett) Det melder bedriften i en pressemelding.

– Etter en meget god start på 2022 så ser vi nå at ordrereserven reduseres kraftig samtidig som det kommer signaler om et stadig dalende nybolig- og restaureringsmarked, samt mindre byggeaktivitet både hos våre byggevarekunder og entreprenører, uttaler Berit Nordseth Moen, administrerende direktør ved skurlaget.

Dette skyldes både økte kostnader i form av strøm, drivstoff og råvarekostnader i tillegg til en stor usikkerhet grunnet varslede og gjennomførte rentehevinger.

– Vi ser nå at dette legger en stor demper på byggeaktivitet ikke bare i Norge, men også i resten av Europa.

For Alvdal Skurlag har dette ført til en mindre ordretilgang og et større ferdigvarelager, som medfører at vi er nødt til å tilpasse egen produksjonsaktivitet til omsetningen.

Grunnet et sviktende marked og økte kostnader ser Alvdal Skurlag seg dessverre nødt til å sende ut permitteringsvarsel til om lag 30 av våre ansatte fordelt på både produksjon og administrasjon.

– Vi er inne i en periode med store investeringer i forbindelse med nytt høvelanlegg. Denne investeringen skal gjennomføres som planlagt, og vil gi bedriften et enda mer solid fundament framover, opplyser administrerende direktør.

Det er knyttet stor usikkerhet til når byggeaktiviteten tar seg opp igjen, men Nordseth Moen og skurlaget har stor tro på at den markedstilpasningen og korrigeringen de nå gjør i forhold til egen produksjonstakt vil styrke bedriften på sikt.