Medlemmer i idrettslag skylder mer enn 400.000 kroner. Kan bety dyrere aktivitet eller utestengelse

Alvdal idrettslag og Tynset idrettsforening har mer enn 400.000 kroner utestående fra sine medlemmer. Betales det ikke kan det bli dyrere aktivitet. I ytterste konsekvens kan medlemmer utestenges.