Blått valgsjokk på Alvdal: Høyre får 25 prosent av stemmene

Er nesten like stor som Arbeiderpartiet når 99,8 prosent av stemmene er talt opp.