Åmot kommune: – Svært viktig for forsvaret av Sør-Norge

HÆREN: Soldater fra Telemark bataljon HRS trener mot Kampeskadronen til Hærens våpenskole.

HÆREN: Soldater fra Telemark bataljon HRS trener mot Kampeskadronen til Hærens våpenskole. Foto:

Åmot kommune har sendt av gårde sin høringsuttalelse på langtidsplanen for Forsvaret.

DEL

Uttalelsen, som er signert av ordfører Ole Erik Hørstad, åpnes med å understreke at Østerdal garnison er et naturlig tyngdepunkt for en brigade i Sør-Norge. Østerdal garnison omfatter Terningmoen leir og Rena leir.

Det trekkes også fram at man har landområder som muliggjør en slik etablering, og eksisterende areal- og reguleringsplaner muliggjør umiddelbare byggeprosjekter og anvendelser.

Reguleringsplanen for Rena leir åpner for en fordobling av bebygd areal.

Stiller leir til disposisjon

Da regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret ble lagt fram, var den store nyheten for Østerdalen at regjeringen ønsket å opprette en felles rekruttskole for alle Hærens avdelinger i Terningmoen leir i Elverum.

Åmot kommune sier i sin uttalelse at de støtter etableringen av en felles rekruttskole for Hæren i Østerdal garnison.

Kommunen er også på tilbudssiden, og stiller Camp Rødsmoen – hvor Forsvaret investerte 100 millioner kroner i forbindelse med øvelsen Trident Juncture i 2018 – til midlertidig disposisjon inntil permanente fasiliteter måtte være på plass.

Camp Rødsmoen kan i løpet av 3 uker motta inntil 10.000 allierte soldater.

– Denne kapasiteten er svært viktig for det framtidige forsvaret av Sør-Norge og et selvstendig argument for at Forsvarets virksomhet i Åmot bør utvikles videre, skriver ordføreren.

Samarbeid

Det sivil-militære samarbeidet i kommunen trekkes fram, deriblant en intensjonsavtale om krise- og beredskapstrening fra november i fjor mellom Høgskolen i Innlandet på Rena og Hærens våpenskole.

Høyskolens avdeling på Rena har som ambisjon å etablere et senter for samfunnssikkerhet og beredskap for trening og utdanning.

Åmot ønsker også at det stasjoneres helikopterberedskap for Forsvarets spesialkommando på Rena flyplass, og at flystripen utvides slik at flere transportfly kan lande der. På denne måten kan mannskap reise rett fra – og allierte lande på – Rena med fly.

Kommunen foreslår også at Forsvarsdepartementet kan undersøke mulighetene for et sivil-militært samarbeid med Norsk Luftambulanse som undersøker muligheten for å etablere en base i regionen. Dette vil også kreve bedre brannberedskap.

Artikkeltags