Fortsatt splittelse i Åmot: Varaordfører for ti uker med knappest mulig margin

Opposisjonen i Åmot var så frustrert over mangelfull åpenhet at de stemte imot at Sosialistisk Venstrepartis Jan Bjørnar Rødsdalen skal fungere som varaordfører under Espen Andre Kristiansens pappapermisjon. – Storm i et vannglass som dessverre ikke innbyr til et godt samarbeid som vi alle ble enige om etter valget, sier Rødsdalen.