Forliket med rådmannen fikk enstemmig støtte

Som ventet har et enstemmig kommunestyre i Åmot gitt sin støtte til det framforhandlede forliket med rådmannen Randi Dørum.

DEL

Forliket innebærer blant annet at Randi Dørum får 1,2 millioner kroner i brutto sluttavtale. En arbeidsgruppe bestående av ordfører Ole Erik Hørstad (H), Ole Gustav Narud (Sp) og Espen A. Kristiansen (Ap) foreslo et et forlik 31. januar i år som Dørum etter hvert har godtatt. Forslaget måtte ha kommunestyrets endelig godkjenning før det kan underskrives og tre i kraft.

Forliket forutsetter også at Dærum trekker tilbake kontroversielle beskyldninger hun tidligere har rettet mot Narud og Kristiansen i et brev til samtlige kommunestyrerepresentanter like før valget i fjor høst.

Gjennom forliket har Dørum trukket tilbake stevningen mot Åmot kommune og kravet om at oppsigelsen av henne skulle kjennes ugyldig.

Ordfører Ole Erik Hørstad har ingen kommentar til forliket utover saksframlegget kommunestyret har stilt seg bak. Dørums advokat har ikke svart på Østlendingens henvendelse.

Artikkeltags