Omstridt rådmann klar for jobb på mandag tross tilbud om sluttavtale: – Oppsiktsvekkende og feilaktig at varslet fra Dørum avvises

Åmot kommunestyre mener anklagene og varslene fra rådmann Randi Dørum mot særlig ordfører Ole Gustav Narud er så lite underbygget og sannsynliggjort at det ikke finner grunn til å foreta nærmere undersøkelser. – Varselet er avvist på feil grunnlag; det er oppsiktsvekkende og et brudd arbeidsgivers plikter til å behandle arbeidstakeres varsler forsvarlig, svarer Dørums advokat, Jens Kristian Johansen.