Anno Museum ønsker sponsorer til antikvariske bygninger

INVITERER: Stig Hoseth, konstituert administrerende direktør i Anno museum, inviterer næringslivet og kommunene til å bidra til å sette i stand antikvariske bygninger over hele fylket. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

INVITERER: Stig Hoseth, konstituert administrerende direktør i Anno museum, inviterer næringslivet og kommunene til å bidra til å sette i stand antikvariske bygninger over hele fylket. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Artikkelen er over 2 år gammel

Stig Hoseth, konstituert administrerende direktør ved Anno museum, er på jakt etter private sponsorer, som kan bidra til å sette i stand museets mange antikvariske bygninger.

DEL

Anno museum, som blant annet omfatter Norsk Skogmuseum, Glomdalsmuseet, Trysil bygdetun og Musea i Nord-Østerdalen, er et av Norges største museer. Museet har en samling på cirka 170.000 gjenstander, 4,3 millioner fotografier og om lag 500 kulturhistoriske bygninger. Når det gjelder de mange antikvariske bygningene mangler museet penger til å vedlikeholde alle. Vedlikeholdsetterslepet er betydelig.

Vellykket prøveordning

For å bedre forholdene bevilget styret i Anno museum i 2016 tre millioner kroner til en prøveordning der avdelingene (altså Anno-museene i fylket) kunne søke om penger til bygningsmessige tiltak. Prøveordningen var vellykket og førte til økt vedlikeholdsaktivitet og til at flere restaureringstiltak ble gjennomført. Ordningen er videreført med 2,5 millioner kroner i år, og den åpner også for at lokale sponsorer kan bidra.

– I 2017 er det gitt tilskudd til 14 prosjekter, men det kan bli flere dersom private sponsorer melder seg, sier Hoseth.

Han opplyser at eventuelle sponsorer kan plukke ut bygninger som skal restaureres, forutsatt at bygningen står på lista over museets 500 antikvariske bygninger.

– Så langt er det først og fremst venneforeninger som har bidratt med penger. Det hadde jo vært flott om firmaer eller privatpersoner også hadde stilt opp, sier Hoseth.

Ønsker nye medspillere

I årsberetningen for 2016 omtaler styret i Anno museum vedlikeholdsetterslepet som svært utfordrende. Styret mener at størrelsen på de offentlige bevilgningene ikke samsvarer med museets forvaltningsansvar og størrelse.

– Det hadde vært utrolig fint å få med næringsliv og kommuner på istandsetting av verneverdige bygninger. Vi ønsker flere medspillere. Det er bare å ta kontakt, sier Hoseth, som til vanlig er direktør på Skogmuseet i Elverum, men som nå også er konstituert som administrerende direktør i Anno museum etter Harald Jacobsens bortgang i juni.

Styreleder Axel Krogvig i Anno museum opplyser til Østlendingen at arbeidet med å ansette ny administrerende direktør først vil begynne til høsten.

Artikkeltags