Gå til sidens hovedinnhold

Anno museum gir ut bok om Hedmark og utdanning

Artikkelen er over 2 år gammel

Anno museum satser for forskning og har nå gitt ut boka «Utdanning Hedmark» på Museumsforlaget.

Mona Pedersen og Bjørn Sverre Hol Haugen har vært redaktører for den svært så omfattende boka, som belyser forholdet mellom Hedmark og utdanning i et vidt perspektiv.

Utgangspunktet for boka er at Hedmark ligger lavt på alle utdanningsstatistikker, og at det er store regionale forskjeller i fylket.

Boka er skrevet for forskere, pedagoger, museumsansatte og andre som interesserer seg for utdanningshistorie og læringskulturer.

Dette er den andre utgivelsen i Anno museums vitenskapelige skriftserie. Forskningssatsingen og bokprosjektene i Anno museum er et resultat av museumsreformen, som blant annet la opp til mer forskningsaktivitet på museene.

I motsetning til forrige bokprosjekt har Anno museum denne gangen invitert eksterne bidragsytere til å skrive artikler. I tillegg har museets egne ansatte bidratt.

Blant annet har professor Lise Iversen Kulbrandstad, som tidligere var rektor ved Høgskolen i Hedmark, skrevet nettopp historien om Høgskolen i Hedmark fra 1994 til 2016.

Mona Holm, leder ved Kvinnemuseet, har tatt for seg tre museumsutstillinger i Anno museum og sett på dem med et kritisk blikk: Latjo Drom på Glomdalsmuseet, TRÅKK i mangfoldig natur på Skogmuseet og Anno museums felles 1814-utstilling. Hun påpeker klare kjønnsforskjeller i utstillingene og slår fast at det fortsatt mangler en del på at kvinner og menn skal framstå som like verdifulle.

Kommentarer til denne saken