Å sette sammen en politisk valgliste er en krevende øvelse. Nominasjonskomiteen må først og framst sørge for en riktig miks av kjønn, geografi og alder. Alle velgerne skal føle seg representert. Så var det de ulike kandidatenes politiske erfaring, politiske teft og retning. Da blir ting med ett verre. Da handler det om sympatier og antipatier, personlige opplevelser og oppfatninger. Om personlige favoritter, tro og mistro. Innlandet Arbeiderparti er sjølsagt ikke noe unntak. Fylkestingsgruppa skal representere velgere fra 46 kommuner fordelt på to gamle fylker og to gamle fylkespartier med store kulturforskjeller og gamle kampsaker.

Lista fra nominasjonskomiteen i Innlandet Ap viser alle nevnte utfordringer med all tydelighet. Og den viser også noe annet som kanskje er langt verre; et enormt frafall. Av dagens 20 toppkandidater i Innlandet Arbeiderparti er det bare sju igjen. Det tyder på både stor slitasje og manglende lyst til å gjøre en innsats i fylkespolitikken. At dette inntrykket har satt seg i organisasjonen, viser alderssammensetningen på de nyrekrutterte. På de 20 øverste plassene på lista, er det til sammen foreslått seks nye kvinner og sju menn, gjennomsnittsalderen på «Ap-ferskingene» er rundt 46 år. Vi skal være forsiktig med å stemple eller dømme i forkant, men noen ny kraftfull røst med krav fra ungdommen om Innlandets framtidige retning, kan vi neppe regne med.

Noen ny kraftfull røst med krav fra ungdommen og Innlandets framtid, kan vi neppe regne med

Så er det ikke alle som frivillig gir seg. Som 36-åringen Kjerstin G. Lundgård fra Ringsaker og Bjørn Jarle Røberg-Larsen fra Elverum. Lundgård, som sto på andre plass sist og som de siste åra har vært heltidsansatt fylkespolitiker som hovedutvalgsleder for kultur, fikk denne gangen støtte utelukkende fra eget lokallag og nådde ikke opp på lista. Røberg-Larsen stenges ute av sine egne fordi han innehar stilingen som fylkessekretær i Innlandet Arbeiderparti. Uansett står Innlandet Arbeiderparti foran uvanlig store utskiftninger og at lysta til å drive fylkespolitikk er så liten, er et stort tankekors.