– Vi har fått en gjenåpningsplan. Nå mener jeg vi trenger en økonomisk gjenåpningsplan for å få folk i jobb, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Eigil Knutsen, til NTB.

Han mener krisepolitikken er preget av ideologiske forskjeller. Derfor er han bekymret for de kommende forhandlingene om regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, som legges fram tirsdag.

Knutsen legger til grunn at regjeringspartiene vil søke flertall med Fremskrittspartiet.

– Og jeg er alltid bekymret når Høyre skal forhandle med Frp om skatter og avgifter. Det fører hver gang til at skatter blir kuttet, og gjennom krisen er det blitt kuttet i formuesskatten to ganger, sier han.

– Jeg frykter at de nå kommer til å gjøre det en tredje gang.

Tre krav

Knutsen selv mener den økonomiske gjenåpningen bør oppfylle tre krav.

Det ene er å sikre små forskjeller ut av krisen.

Det andre er å styrke helsevesenet, sikre hele, faste stillinger og styrke kommuner og sykehus.

– Det trengs. Det er etterslep, og koronakommisjonen har avdekket store mangler, sier Knutsen.

Det tredje er organisert arbeidsliv.

– Her burde vi bruke krisen til å styrke det organiserte arbeidslivet og få flere organisert. Krisen har vist at det er de med dårligst tilknytning til arbeidslivet som sliter mest.

Knutsen etterlyser en kraftfull innsats for å få flere i jobb.

– Det er blant unge ledigheten er høyest. Da må vi sikre ressurser til å følge opp, sikre det psykiske helsetilbudet og sikre nok tiltaksplasser, slik at vi sikrer at de unge som nå er utenfor, kommer inn igjen.

Frp-advarsel

Knutsen legger til at han er spent på hvordan Sylvi Listhaug vil opptre i budsjettforhandlingene som ny leder i Fremskrittspartiet.

– Frp opptrer ganske desperat i Stortinget om dagen. De gjør mest mulig for å få oppmerksomhet, og jeg frykter at de kommer til å bruke denne budsjettprosessen til å lage kaos, advarer han.

Ap-politikeren mener det er bekymringsfullt når regjeringen lener seg på et parti som bare tidvis ønsker å snakke med regjeringen.

– Det er en dårlig situasjon å være i når vi trenger kraftfulle tiltak i økonomien og trygg styring for å få oss ut av denne krisen, sier Knutsen.

– Når de burde vært opptatt av å sikre arbeidsplasser ut av krisen, er de heller opptatt av det politiske spillet, sier han om Frp.

(©NTB)