Forrige uke ble statsbudsjettet lagt fram. Det skjer i en svært krevende sikkerhetspolitisk og økonomisk situasjon. Hovedbudskapet fra regjeringa er at i krisetider er man nødt til å prioritere. For oss i Arbeiderpartiet og Senterpartiet betyr det omfordeling og mer fellesskap.

De som har mest må bidra mer og de som har minst må få mulighet til å øke sitt økonomiske handlingsrom. For innbyggere i våre kommuner vil de aller fleste oppleve å få redusert skatt. Gjennomsnittslønna i Innlandet er rundt 560 000 kroner. I tillegg er det viktig for barnefamilier at maksprisen i barnehagene reduseres. En markant reduksjon i kostnader vil spesielt de som har tre barn i barnehagealder oppleve når det tredje barnet du har i barnehagen nå blir gratis.

Regjeringen har valgt å styrke innsatsen for utsatte barn og unge med en rekke tiltak. Tilskuddet til inkludering av barn og unge økes med 96 millioner kroner. Dette vil blant annet gå til lokale fritidskasser, gratis ferietilbud, åpne møteplasser og andre tiltak for å forebygge utenforskap, i tillegg til å styrke utstyrssentraler slik som BUA. Dette vil sikre at flere barn og unge vil ha mulighet til å delta i aktiviteter på fritiden.

Vi lever i en alvorstynget tid. Det er krig i Ukraina, energikrise i Europa og her hjemme opplever vi alle prisstigning. I krisetider er det fort gjort at kortsiktige løsninger blir langvarige problemer. Forrige uke la Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram sitt forslag på statsbudsjett. Det er et stramt, men rettferdig budsjett for Norge - med noen tydelige prioriteringer: Omfordeling, billigere barnehage, satsing på barn og unge. Dette er våre prioriteringer fordi vi mener at de store oppgavene løser vi best sammen.