– Nå er det vanlige folks tur.

Budskapet er blitt gjentatt flere titalls ganger i løpet av de første to dagene av Arbeiderpartiets landsmøte. Det er ikke tilfeldig, sier assisterende partisekretær og valgkampsjef Kristine Kallset.

– Vi har rendyrket profilen ganske mye. Jeg har jobbet på partikontoret siden 2006, og dette er et kortere, tydeligere budskap enn vi har hatt på lenge, sier hun.

Annerledes enn i 2017

Etter stortingsvalgkampen 2017 erklærte partiveteranen Martin Kolberg krise i Arbeiderpartiet. Partiet maktet ikke å ta innover seg at det ble oppfattet som utydelig, og det ble også stilt spørsmål ved organiseringen av valgkampen.

I månedene og årene etterpå gikk partiet i seg selv.

Nå har Arbeiderpartiet fått et politisk program som er konkret, tydelig og godt forankret, mener partileder Jonas Gahr Støre.

– Jeg var stolt av programmet vårt i 2017 også. Men jeg opplever at vi har et tydeligere retningsprogram, og det står også i tydeligere kontrast til det Erna Solberg med sine allierte har ført gjennom åtte år, sa han på en pressekonferanse lørdag.

Valgkampsjef

Kallset ble utpekt som valgkampsjef i oktober 2020. Hun har erfaring som assisterende partisekretær og leder for sekretariatet for partiprogrammet. I 2017 var det partiets daværende nestleder Trond Giske som var sjef for valgkampen.

– Vi kom fram til at vi ønsket at organiseringen skal være likere den vi har til vanlig, sier Kallset.

Hun forteller at Arbeiderpartiet begynte å peke ut dagens kurs allerede vinteren 2020. Med koronapandemien ble budskapet mer spisset.

– Vi så jo at vår inngang bare styrket seg. Økende ledighet, press på velferden gjennom en helsekrise, og økende ulikheter styrket vårt budskap, sier Kallset.

Legger igjen uenighetene på landsmøtet

Flere ganger under intervjuet skryter partitoppen av programarbeidet, som hun sier har vært mer involverende og grundigere enn ved tidligere valg.

– Alle har eierskap til det politiske prosjektet, det er kanskje den viktigste jobben vi har gjort de siste åra, sier Kallset.

Likevel har det vært stridsspørsmål ved landsmøtet, deriblant rundt regjeringens foreslåtte rusreform. Det bekymrer ikke Kallset.

– Det er en aktuell sak akkurat nå. Men når vi kommer ut i valgkampen, vil det være de store, viktige sakene, om å få folk ut i jobb, og om velferdstjenestene, sier hun.

Hun peker også på at Arbeiderpartiet har en tradisjon for å være ferdige med store stridsspørsmål etter landsmøtet.

Klar for koronavalgkamp

Tirsdag skrev Dagens Næringsliv om et internt strategidokument med velgergruppene Arbeiderpartiet sikter seg inn på i valgkampen: kvinner uten høyere utdannelse og middelaldrende menn.

– Vi sier ikke nei takk til noen, men det er viktig for oss å mobilisere slike grupper, sier Kallset.

Partiet er forberedt på at valgkampen kan bli sterkt påvirket av pandemien.

– Vi har startet ringekampanje, med såkalte digitale husbesøk. Istedenfor å gå på døra og snakke om politikk, ringer vi, sier hun.

Men Ap har også planen klar for en fysisk valgkamp.

– Hvis vi kan komme til august og steke vafler på torget, så er vi forberedt på det også, sier Kallset.