(Oppland Arbeiderblad) Som første ordinære taler etter at statsminister og partileder Jonas Gahr Støre hadde åpnet Arbeiderpartiets landsmøte torsdag ettermiddag, og AUFs leder tradisjonen tro hadde fulgt opp, kom det krystallklare toner fra Innlandet på podiet.

Mannen som kan bli ny fylkesordfører, Thomas Breen fra Folldal, ba om en avgjørelse om Mjøssykehuset.

– I Innlandet er det nå én sak som trumfer alle andre saker når det kommer til trygghet: Sykehus, sa Breen da han gikk på talerstolen, før han fortsatte om en diskusjon som er 30 år gammel:

– Vi har utredet alt som er mulig å utrede. Nå har vi utredet i så mange runder, gjennom så mange år, at folk har mistet trua på politikk og at vedtak betyr noe. Vi kan ikke ha det slik som denne runddansen har vært. Vi ønsker ikke at folk skal spørre seg hva Arbeiderpartiet gjør når de endelig ser lyset i tunellen? Og svare at de utreder lengre tunell. Ta det ansvaret dere har fått, på vegne av pasienter i Innlandet, sa Breen.

Tilbud til 550.000

Foran partifeller fra hele landet, presenterte Breen det store omfanget av pasienter som befinner seg i fylket vårt. Hvis man legger Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Agder og Rogaland sammen, får man arealet av Innlandet.

– I Innlandet har vi et helseforetak som skal gi pasienttilbud til nær 400.000 fastboende. I perioder av året, på grunn av fritidsbeboere, må akutt-tjenestene være tilbud for 150.000 til, sa Breen.

Fylkesordførerkandidaten minnet sine partifeller på at man i fylket allerede i 1999 gjorde et felles vedtak om samling av sykehusfunksjoner.

Talen til Breen på landsmøtet fikk en god dose applaus fra salen.

Lokale Ap-topper: – Frykter ytterligere trenering i sykehusstriden

Støre på banen

Ap-leder Støre var tidligere i uka, da han reiste Innlandet rundt på 1. mai, på banen om sykehuset.

Støre sa i 1. mai-talene at han og Arbeiderpartiet fortsatt var positiv til Mjøssykehuset, og at saken nå ble behandlet på høyt nivå i regjeringen. Han signaliserte en snarlig avklaring.

– Det er ikke noe som har endret mitt syn på at det er rett å samle spesialisttjenestene på et større, moderne sykehus, sa Støre til OA.

Ifølge OAs kilder hadde Støre avklart med Vedum hva han kom til å si. Vedum kommenterte dette kort tid etterpå.

– Nå er saken kommet til behandling i regjering, og vi kommer til å behandle den grundig og ordentlig. Vi kommer til å finne en god løsning, skrev Vedum til OA i en e-post via sin kommunikasjonsrådgiver tirsdag.