Gå til sidens hovedinnhold

Åpen folkekirke takker velgerne

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Kirkevalget i 2019 er tilbakelagt, med godt resultat for Åpen folkekirke (ÅF) i Hamar bispedømme. Som i 2015 ga flertallet (drøyt 56 %) av de som stemte ved valg av bispedømmeråd/Kirkemøte-delegater, sin støtte til ÅFs liste. Og i likhet med valget i 2015 fikk ÅF inn 4 av de 7 valgte leke representantene. De innvalgte for ÅF har god geografisk spredning: Gunhild Tomter Alstad (Hamar), Finn R. Huseby (Elverum), Lisbeth Sydbøge (Gjøvik) og Lars Erik Flatø (Brandbu). Og følgende er ÅFs vararepresentanter: Marta Bjørnøy Lalim (Vang i Valdres), Hege Bjerkestrand Midthun (Elverum), Njål Slettemark Føsker (Nord-Odal) og Ole Midthun (Hamar). Åpen folkekirke takker velgerne for tilliten og ser fram til arbeidet framover.

Vi vil jobbe for at den kirka vi var vant til å kalle statskirka, som Grunnloven nå sier at skal forbli Norges folkekirke, på område etter område skal stå fram som en åpen, menneskevennlig folkekirke. De senere dagene har vi igjen sett konservative krefter som i Guds navn utsetter unge homofile for «terapi» for å endre deres legning. Den viktigste symbolsaken fra forrige kirkevalg, som førte fram til at kirken åpnet for likekjønnet vigsel, er ikke ferdig vunnet en gang for alle. For den handlet ikke bare om at kirka skal vie homofile, men om at den må være en kirke som greier å vise mennesker at Gud elsker oss, enten vi er slik eller slik, og at ingen skal diskrimineres. Vi vil jobbe videre for det.

Det nye bispedømmerådet konstituerer seg før jul, og går inn i vervet fra 1.1. 2020, med ansvarsperiode ut 2023. Vi er overbevist om at Åpen folkekirke fortsatt kommer til å trenges. Også ved neste kirkevalg. Jeg håper vi som nå har fått tillit, vil greie å videreutvikle kirka vår på dette grunnlaget. Slik at både dagens og nye velgere vil føle at kirkedemokratiet kan gjøre en forskjell. Og at det har en verdi - og at det nytter - å være engasjert for den åpne folkekirka.

Kommentarer til denne saken