Sjukehussaken har igjen tatt fyr i Elverum. Det startet med at ordfører Lillan Skjærvik (Ap) og Hamar-ordfører Einar Busterud (BBL) sammen sendte et brev til Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet som i realiteten støtter et nytt akuttsjukehus på Hamar og hvor Elverums rolle i den nye sjukehusstrukturen er helt i det blå. Ikke nok med at brevet aldri ble framlagt for formannskapet, Skjærvik har i tillegg sendt en mail til formannskapsmedlemmene der hun oppfordrer til at synspunkter og diskusjoner om temaet ikke må skje i offentligheten.

I et forsøk på å berge fortsatt akuttsjukehus gikk kommunestyret i Elverum inn for det såkalte nullpluss-alternativet i januar i fjor. Ideen var heller å bygge ut dagens sjukehus i Gjøvik, Lillehammer og Elverum og i tillegg bygge et erstatningssjukehus på Hamar enn å satse på hovedsjukehus ved Mjøsbrua. Ideen ble forankret i to kommunestyrevedtak, i januar og mars i fjor og en uttalelse fra formannskapet i juni. Ordfører Skjærvik og kommunedirektør Trengereid understreket budskapet med å uttale til Østlendingen at en forutsetning for nullpluss-alternativet var en satsing i Elverum med sin eksisterende bygningsmasse framfor et nybygg i nærheten av Hamar.

I kampen for et fortsatt sterkt sjukehus i Elverum trengs alle gode krefter og de må jobbe sammen mot samme mål

Det er vanskelig å forstå begrunnelsen for at ordføreren vår ser ut til å ha snudd i saken, det er utrolig at hun har sendt et brev på vegne av kommunen uten å involvere formannskapet og det er ufattelig at en demokratisk valgt ordfører sender ut en mail der hun ber om at saken skal behandles internt. Sjukehussaken er av de aller viktigste for Elverums framtid og vil ha stor betydning for livene til svært mange av oss. Det hører ingen steder hjemme å forsøke å begrense den offentlige debatten. I kampen for et fortsatt sterkt sjukehus i Elverum trengs alle gode krefter og de må jobbe sammen mot samme mål. Men da må Skjærvik ta verdigrunnlaget vårt, åpenhet, ærlighet og respekt, på alvor.