I år har vi her på Tynset en russefeiring som er rimelig spesiell. I stedet for det vanlige bråket og musikkhelvetet som vi i sentrum må leve med i perioden 1–17 mai, så er i år det geniale at «russefeiringa» skal strekke seg fra 16. mai og til skoleslutt, det vil si i cirka fem uker og langt inn i turistsesongen.

Og dette med både kommune og lensmannsetats «tillatelse». Det må man si.

Undertegnete er eier og driver av campingplassen i Tynset sentrum, en campingplass som de ærede kommunestyremedlemmer ved enhver passende anledning bedyrer er «veldig viktig for Tynset», noe den faktisk også er. Men hvordan mener ordfører, politikere, eventuelt byråkrater i kommunen, og lensmannsetat at det skal være mulig å drive camping og overnatting under slike forhold?

Våre gjester jages bort fra campingplassen av et infernalsk musikkleven, bilkjøring, fyllebrøl og skrål hver eneste helg og rundt hver helligdag, noe det er mange nok av i denne perioden. Dette pågår til klokka 05–06 om morgenen. Gjestene klager over at selv bobilene deres rister av bass-bråket, og søvn er det bare å glemme. Finnes det overhodet en ordensmakt på Tynset, eller bor de så langt unna sentrum at de ikke blir forstyrret i sin uskyldige søvn?

Når jeg nå sitter og skriver dette så kommer to instruktører som har holdt kurs her på Tynset i helga inn i resepsjonen, begge var fra Oppdal. Og de var rystet over tilstandene her i «byen», de hadde ikke sovet hele helga, og de var på jobb. Ja jeg skriver «byen» i anførselstegn, for dette vitner om en lovløs hillbilly-kultur som ikke hører hjemme i en by. Jo, bråket kan nok forekomme i en ordentlig by, men ikke med øvrighetas velsignelse. Dette er noe som det kan tenkes over før den forestående byfesten, har Tynsets øvrighet det som skal til?

Så mitt forslag for neste års russefeiring, og som jeg gir tillatelse til er følgende to lokasjoner for festlighetene: innkjørselen til lensmann Grutles bolig og tunet til ordfører Myhre Moen i Tylldalen. Hun vil nok oppleve at kyrne hennes slutter å melke i noen dager etterpå, men det er ikke verre for henne enn det er for oss at våre gjester forsvinner. Lykke til.

Jeg venter spent på svar og begrunnelse fra nevnte etater på hvorfor dette er tillatt, gjerne her i avisa og før sommeren er over, så vi vet hva vi kan forvente oss.