Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til kommunestyret i Elverum

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi registrerer at Utdanningskomiteen i sin innstilling går inn for å legge ned ungdomstrinnet ved Hanstad skole, og at elevene ved ungdomstrinnet foreslås flyttet til Elverum ungdomsskole fra høsten 2022.

Politikere og administrasjon har i mange år lovet lærere og elever ved Hanstad skole oppussing av skolebygget. Samtidig har vi, og andre skoler i Elverum, levd med trang økonomi og årlige kutt og nedskjæringer. Når kommunen fortsatt har dårlig økonomi, registrerer vi at det er barn og ungdom som nok en gang må ta støyten. Som ansatte ved ungdomstrinnet på Hanstad er vi opptatt av et godt pedagogisk tilbud til ungdommene i kommunen. På vegne av elevene og oss ansatte ønsker vi derfor svar på følgende spørsmål:

  • Det snakkes om at det bør foretas en samfunnsanalyse før man evt. legger ned en sentrumsskole. Hvorfor skal det ikke foretas en samfunnsanalyse med tanke på flytting av ungdomstrinnet på Hanstad til Elverum ungdomsskole? Dette med tanke på konsekvensene av å samle alle ungdommer i Elverum i et stort, uoversiktlig miljø på en gigantisk skole.
  • Med bakgrunn i elevtrivsel, resultater og gjennomføringsgrad på videregående skole, hva er den skolefaglige begrunnelse for en slik flytting?
  • Med bakgrunn i Barnekonvensjonen, der ett av prinsippene er at «Barn har rett til deltakelse og innflytelse»: På hvilken måte anser politikerne at barn og unge i Hanstad krets er hørt i denne saken?
  • Gitt at man ved en flytting av u-trinnet på Hanstad må gjennomføre investeringer flere steder, hva vil være den faktiske besparelsen? Vi vet at det ofte kan være stor variasjon i antatte kostnader og faktiske kostnader. Hvor trygg kan man være på at nedleggelse av u-trinnet på Hanstad utgjør en faktisk besparelse?
  • Vi stiller spørsmål ved at når Utdanningskomiteen og skoleeier ønsker å utrede skolestruktur er fokuset «mulig årlig innsparing». Er dette hovedfokuset for politikerne i Elverum når det gjelder framtida for barn og ungdom i kommunen?
  • Utdanningskomiteens leder uttalte i Østlendingen at det ikke hadde kommet inn uttalelser/innsigelser mot flytting av ungdomstrinnet ved Hanstad. Det er sendt uttalelse fra klubbene ved skolen (Utdanningsforbundet og Fagforbundet), driftsstyret og FAU, disse er bekreftet mottatt. Elevrådet har i samarbeid med fagforeningene og lærerne ved ungdomstrinnet laget en plakat der det tydelig går fram at man er mot en nedleggelse av ungdomstrinnet. Motstand mot nedleggelsen har også vært omtalt ved flere anledninger i Østlendingen. Hvordan kan leder av Utdanningskomiteen på vegne av politikere i Elverum påstå at det ikke er kommet innsigelser mot nedleggelse?
  • Vi som er lærere ved Hanstad har i mange år levd med lovnad om oppussing. Her har vi blitt tatt med på råd om hvordan skolen skal se ut og fungere i framtida. Men når det gjelder nedleggelse av u-trinnet, som faktisk vil medføre flytting av arbeidsplasser og et velfungerende kollegialt og faglig miljø, er vi ikke tatt med på råd. Hvorfor ikke? Hvorfor er ikke Elverum kommune som skoleeier og arbeidsgiver interessert i å høre på de faglige rådene fra lærerne på Hanstad?

Jon Olav Rognebakke, Hanne Rusten, Linda Loeng, Anders Brevig, Reidar Søberg, Eirik Bjørnstad, Solveig Bjørnebye, Marit Norberg Schulz-Hagen, Morten Jacobsen Wærhaug, Hilde Kjeljebakken, Dag Ivar Mortensen, Christoffer Hvammen, Kari Walmsnæss, Toril Tangen, Anne Karin Gyland, Nadja Agnethe Sletli, Kristin Søgård
Lærerne ved ungdomstrinnet på Hanstad barne- og ungdomsskole

Kommentarer til denne saken