Arbeiderpartiets vekstplan for Innlandet viser hvilke tiltak som vil prioriteres hvis Arbeiderpartiet kommer i regjeringsposisjon etter valget i høst. Tiltakspakken inneholder flere av de tiltak Arbeiderpartiet hadde utarbeidet i 2013 og som man ville sette ut i livet etter valget i 2013. Dessverre fikk ikke de rødgrønne fornyet tillit og den ambisiøse planen for Hedmark og Oppland den gangen ble lagt bort.

Regjeringens tiltak for Innlandet i de 8 årene de har sittet ved makten har vært puslete og Regjeringen har vært mer opptatt av sentraliseringsreformer som politireformen, jernbanereformen og kystnæringer som off-shore, verftsindustrien o.l.

Det er for sent at høyreregjeringen og Erna Solberg nå later som de ikke overser Innlandet. Vårt fylke er de siste åtte år nedprioritert gjennom Sentraliseringspolitikken. Løfter om antatt populære tiltak er uten troverdighet da hun har hatt alle muligheter til å iverksette de før.

Arbeiderpartiet vil føre en næringspolitikk som tar hele landet i bruk. Innlandet er rikt på det Norge trenger mer av i fremtiden – skog, jord, vann, teknologi, reiseliv, kultur og mest av alt: Folk som brenner for å utvikle egne lokalsamfunn. Innlandet er faktisk et Norge i miniatyr og ved å satse på Innlandet kan vi legge til rette for gode liv og arbeidsplasser i hele landet. Da må fellesskapet sørge for trygge velferdstjenester som gjør det mulig for unge og gamle å bli boende i by og bygd i Innlandet.

I kortform vil Arbeiderpartiet blant annet gjennomføre følgende:

  • At nå er det vanlige folks tur
  • Fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser
  • Lærlingegaranti slik at alle som kvalifiserer seg for det skal få læreplass
  • Doble fagforeningsfradraget
  • Øke pendlerfradraget
  • Sikre et mer seriøst arbeidsliv med trygge arbeidsforhold ved å stille flere krav i forbindelse med kjøp av varer og tjenester
  • Sørge for flere faste heltidsstillinger spesielt innenfor helse og omsorg
  • Senke maksprisen i barnehagen med nesten 3000 kr.
  • Gratis SFO fra 1. klasse

Arbeiderpartiet har løsninger for morgendagens samfunn samtidig som vi også kan møte dagens utfordringer. Norge trenger å skifte politisk retning i flere saker og Arbeiderpartiet garanterer at de vil skje hvis vi kommer i posisjon etter valget 13. september.

Jan Erik Hageler Lingjerde
Sekretær og medlemsansvarlig Stor-Elvdal Arbeiderparti