Fem vil bli avdelingsleder for hjemmetjenesten. En av dem er ordføreren i Folldal

Ordfører i Folldal, Hilde Frankmo Tveråen, er en av søkere til stillingen som avdelingsleder for hjemmetjenesten i kommunen.