Ole Kristian Bonden (48) er den eneste som vil bli prost i Sør-Østerdal prosti

Artikkelen er over 2 år gammel

Prost i Sør-Østerdal, Sevat Lappegard går av med alderspensjon i mai. Stillingen hans er lyst ledig, og ved søknadsfristens utløp var det kun én søker: sokneprest Ole Kristian Bonden.