– Helt urimelig kritikk. Dørum og advokaten ble selvfølgelig orientert om oppsigelsen først

Ordfører Ole Erik Hørstad reagerer kraftig på beskyldningene om at media ble orientert om oppsigelsen av rådmann Randi Dørum før Dørum og hennes advokat. – Dette er helt uriktig, sier Hørstad.