Ni personer har søkt stillingen som rådmann i Alvdal, av de har to trukket søknaden

Søkerlista til rådmannsjobben i Alvdal er klar. Tre lokale navn er å finne på lista.