Midt-Hedmark brann- og redningsvesen kan få nytt styre. Arbeidsgruppe skal nedsettes

Representantskapet i MHBR IKS vedtok å sette ned ei arbeidsgruppe som skal se på hele rapporten fra Hedmark Revisjon. Den tar til orde for et styre på 4–5 medlemmer, mot dagens 12.