Gå til sidens hovedinnhold

Vil sette hele LOs makt bak pensjonskravene

Artikkelen er over 3 år gammel

LO krever bedre pensjon, kamp mot sosial dumping og økt kjøpekraft til alle i lønnsoppgjøret.

Tirsdag formiddag samles LOs representantskap for å vedta kravene til vårens hovedoppgjør. Pensjon, kampen mot sosial dumping og økt kjøpekraft til alle blir hovedsakene til LO i dette oppgjøret.

LO bestemmer seg i dag for å gå for et såkalt samordnet oppgjør, men med forbundsvise tilpasninger. Fellesforbundet ønsket i utgangspunktet å lede an i tariffoppgjøret selv for å få orden på reglene rundt reise, kost og losji. Nå tar LO hovedkampen, mens Fellesforbundet skal forhandle med Norsk Industri om dette.

Reise, kost og losji

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen kom med tydelige henvisninger til Fellesforbundet under sin tale tirsdag formiddag.

– Allmenngjøring er vårt viktigste redskap mot sosial dumping. Etter dette hovedoppgjøret skal det ikke lenger være mulig å omgå allmenngjøring av bestemmelsene om reise, kost og losji, sa LO-lederen fra talerstolen, og la til:

– Som Jørn Eggum (leder i Fellesforbundet) sier: Det skal ikke gå an å sette opp en postkasse utenfor et verft, og så sende folk fra Polen og hevde at de er inntatt i bedriften i postkassen og derfor ikke skal ha utgiftsdekning. Jørn! Dette står hele LO-fellesskapet bak!

Gabrielsen var også tydelig på at LO krever økt kjøpekraft til alle grupper:

– Det er en klar forventning at LOs medlemmer skal ha sin rettmessige andel av verdiskapningen. I år skal vi ha et oppgjør som økt kjøpekraft for alle, sa Gabrielsen.

Avtalefestet pensjon

Et av vårens store stridstemaer handler om Avtalefestet pensjon (AFP). Her vil LO ha tettet hullene som gjør at mange mister retten til AFP mot slutten av arbeidslivet, og styrke den for de yngste gruppene som ikke klarer å stå lenge i jobb, de såkalte sliterne. LO krever nå et slitertillegg for å sikre de som ikke har helse til å stå i jobb lengre enn til 62 år.

– Utfordringene er at en del ufrivillig faller ut av ordningen når de er i slutten av 50-årene. Det oppleves svært urettferdig. Vi er bekymret for at de som ikke orker å stå i arbeidslivet og som må gå av når de er 62 år, ikke vil få en verdig pensjon selv med AFP. Det skyldes at framtidens pensjonister vil leve lenger, og at levealdersjusteringen slår inn med større effekt i årene som kommer, sa LO-lederen fra talerstolen.

Obligatorisk tjenestepensjon

I tillegg fremmer LO krav om en gammel pensjonstraver: Opptjening av pensjon fra første krone og for alle stillingsbrøker.

I dag er det kun inntekter over 1 G (ca 93.000 kroner) som gir pensjonsopptjening. LO mener også arbeidsgiver bør ta kostnaden for forvaltning og administrasjon av pensjonene.

Alle kravene

Her er LO-lederens krav til hovedoppgjøret:

  • AFP må videreutvikles som en avtalefestet ordning og tette hullene for arbeidstakere som skifter jobb fra en AFP-bedrift til en bedrift uten AFP, eller faller ut av ordningen på grunn av omorganisering eller nedbemanning. 
  • Det må innføres et eget slitertillegg for å sikre de som ikke har helse til å kompensere for levealdersjusteringen ved å jobbe utover 62 år. For tjenestepensjon krever LO en pensjonsopptjening fra første krone, for alle stillingsandeler og fra 13 år. 
  • Videre krever LO nødvendige endringer i Industrioverenskomsten som sikrer at arbeidsgivere ikke kan velte utgifter til reise, kost og losji over på den enkelte arbeidstaker som sendes på oppdrag. 
  • LO vil kreve økt kjøpekraft til alle. Kravene skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn samt sikre garantiordningene.

Kommentarer til denne saken