Stoppet omplassering av sterkt kritisert sjef

Erik O. Møller var tiltenkt en ny lederstilling i Grue kommune uten at denne var lyst ut. Hele prosessen er nå stoppet. Møller går tilbake til stillingen som kommunalsjef innen helse og velferd etter å ha vært konstituert rådmann.