Flere lokale søkere på Sykehuset Innlandet-stilling

Søknadsfristen som prosjektleder gikk ut i forrige uke, og 24 personer har søkt på stillingen.