Fortsatt lav ledighet i Hedmark

Artikkelen er over 1 år gammel

Ved utgangen av november var det registrert 1.981 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark, noe som tilsvarer 2,0 prosent av den totale arbeidsstyrken.

DEL

På landsbasis var arbeidsledigheten 2,3 prosent.

– Ledigheten i Hedmark er dermed fortsatt lavere enn landsgjennomsnittet, sier konstituert fylkesdirektør Hans Petter Emilsen.

I november 2018 åpnet Nav en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Det betyr at det nå går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg til de kommer inn i statistikken.

– Dette gir en økning i antallet helt ledige som ellers ikke ville ha vært der, og følgelig et brudd i statistikken som gjør at tallene ikke er sammenlignbare med tidligere perioder, påpeker Emilsen.

I november var det Tynset som hadde lavest ledighet i fylket med 0,7 prosent. Ledigheten var høyest i Trysil med 3,4 prosent.

Av de store kommunene i fylket var ledigheten lavest i Ringsaker og Elverum med henholdsvis 1,8 og 1,9 prosent.

– Antall arbeidssøkere i fylket som deltok på et tiltak lå på et lavt nivå også denne måneden. Dette betyr at bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, fortsatt er lav, sier Emilsen.

Ledigheten var høyest innen butikk- og salgsarbeid med 275 personer. Andre store og viktige yrkesgrupper i fylket som hadde over 200 ledige, var industriarbeid og helse, pleie og omsorg, opplyser Nav.

Artikkeltags