Arbeidsledigheten er økende, og Arbeiderpartiet frykter at ungdom som ikke har fullført videregående og de som ikke har fagbrev, vil falle utenfor arbeidslivet. Ifølge SSB begynner bare cirka halvparten av et årskull på yrkesfag, men bare en tredjedel av disse fullfører med yrkeskompetanse.

Noen velger overgang til påbygging til generell studiekompetanse, mens andre ikke får læreplass. Hvert eneste år er det på landsbasis cirka 8.000 ungdommer som ikke får lærlingplass, og ifølge Nils Kristen Sandtrøen, Tynset Ap, er den mest utsatte gruppa i Hedmark gutter som har hatt det tøft i skoletida.

– Det er viktig å ta tak i ungdomsledigheten tidlig! Arbeidsløshet er hverken bra for den som faller utenfor eller for samfunnet, kommenterer Sandtrøen. Derfor ønsker partiet å iverksette tiltak som styrker lærlingordningen!

Øker ca. 10.000 kroner

Den sittende regjering har økt lærlingetilskuddet til bedrifter. Arbeiderpartiet ønsker å øke det mer.

– Med de siste økningene ligger nå lærlingtilskuddet på 132.500 kroner. 145.000 kroner (avrundet) er de siste tallene vi har på en gjennomsnittlig skoleplass videregående skole, opplyser Sandtrøen.

Ap-politikeren påpeker at det er viktig å understreke at yrkesfag er like viktig som studiespesialisering, høyskoler og universitet, og påpeker at Norge trenger flere fagfolk. Da er det også behov for flere lærlingplasser.

– Vi trenger håndverkere, og må legge til rette for at alle som ønsker det, får lærlingplass, sier han.

Arkivet for lærlinger

Et annet tiltak Ap ønsker å iverksette er å pålegge kommunene å etterspørre bedrifter med lærlingkontrakter når de legger ut store anbud.

Ifølge Ap-politikeren har deler av byggebransjen i lengre tid kjempet mot useriøse aktører som vinner anbud. Innføres krav om lærlinger for å kunne være med i konkurransen om store prosjekter i kommunal sektor, vil kun de serøse bedriftene få anbudene.

– Dersom arkivet bygges på Tynset vil dette kunne gi ungdommer lærlingplasser innen blant annet kontor, salg og service, IKT, kokkefag og renhold, ettersom statlige arbeidsplasser vil bli pålagt å ta inn lærlinger, sier Ap-politikeren. Selv om arkivet har flest arbeidsplasser til voksne, mener han også at byggingen er viktig for lærlingplasser.

Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det varslet krav om at leverandører som inngår avtaler med det offentlige skal ha lærling i det prosjektet de utfører.

Det skal angis i regelverket hvilke bransjer det er behov for læreplasser. Krav om bruk av lærlinger skal gjelde likt for norske og utenlandske leverandører. Det presiseres at det ikke vil være tilstrekkelig at leverandøren bare er tilknyttet en lærlingordning. Leverandøren må ha en eller flere lærlinger i arbeid ved utførelsen av den aktuelle kontrakten.