Aril blir den nye avdelingslederen på Frydenlund skole

Etter nesten 25 år på Elverum ungdomsskole skifter Aril Normann (54) arbeidsplass. Nå skal han være en av lederne på Frydenlund.