Arbeidstilsynet varsler tvangsmulkt til Tolga kommune

Tolga kommune har ikke oppfylt pålegg fra Arbeidstilsynet. Nå varsler Arbeidstilsynet tvangsmulkt.