– Hun har ikke evne eller vilje til å ta hånd om dyr, samt at hun ikke har den empatien man bør ha for å ta vare på dyr på en slik måte at de ikke kommer i fare for å lide unødvendig, argumenterte han.

– Det som vil ha betydning for spørsmålet om hun kan ha dyr eller ikke, er om retten domfeller henne for en eller flere poster i tiltalen. Det gjennomgående i det generelle dyreholdet har vært dyras tilgang på vann. Det er en gang slik at man ikke er på tilsyn 24 timer i døgnet. Da må man gjøre seg visse kontrolløvelser, sa Frang og henviste til Mattilsynets mange kontroller.

– Hvordan går det da med dyra, hvis de gjentatte ganger ikke fikk vann. Ingen kunne påvise at dyra til min klient var dehydrerte, argumenterte han.

Følg Østlendingen på Facebook!