– Vi skal hjelpe, det er jobben vår, men vi har ikke tid til å se pasienten. Ikke nok tid til å se hele mennesket, sier Catharina Malonæs.

Stemningen blant de hvitkledde hjelperne er amper. De er skuffet over at politikerne i Elverum ikke har tatt på alvor at hjemmesjukepleien er underbemannet og trenger økte ressurser.

– De skulle blitt med oss ut på jobb i 14 dager, så kunne de kjent på kroppen og psyken hva dette handler om, sier Anita Dambuen.

Ute på jobb kan hun ikke spørre brukerne om hvordan de har det, for hun har ikke tid til å sette seg ned og lytte. Det er ingen god følelse.
Ofte er det tidlig i seng og sent opp for de hjemmeboende pasientene, ikke fordi de selv ønsker det, men fordi det er eneste mulighet.

– Får dere gjort en god nok jobb?

– Jeg vil si at vi gjør en veldig god jobb, men vi kunne gjort en enda mye bedre jobb, sier Anita Dambuen.

– Vi går inn og gjør arbeidslista. Men omsorg, det er det ikke, mener Catharina Malonæs.