- Det blir en kjempespennende utfordring. Jeg har jo hatt denne stillingen i tre måneder i Østlendingen, og har også erfaring med denne stillingen fra tiden i Romsdals Budstikke. Jeg gleder meg veldig til å fortsette med denne jobben, sier Myhre.

Østlendingen er organisert som et konsern og den nye topplederen vil få totalansvaret for virksomheten, som i tillegg til Østlendingen består av Ringsaker Blad, Hamar Dagblad, Solungavisa og Radio Østlendingen.

Etter at Jon Kristiansen sluttet i fjor høst, er det gjennomført en lengre prosess knyttet til den fremtidige lederkabalen i avisen. Konklusjonen er at Østlendingen vil være best tjent med en endret lederstruktur, samtidig som man styrker den redaksjonelle siden gjennom at det søkes etter en nyhetsredaktør.

Nils Kristian Myhre er en erfaren leder, med sterkt fokus på papiravisen samtidig som han er opptatt av å utvikle lokalavisens rolle i den nye digitaliserte medieverden.

Gjennom sin kjennskap til avisen og brede medieerfaring, bl.a. fra en tilsvarende rolle i Romsdals Budstikke har Østlendingen fått en toppleder som vil bidra sterkt til å videreutvikle virksomhetens redaksjonelle og kommersielle posisjonen, uttaler styreleder Tom Helge Rønning.

Følg Østlendingen på Facebook!