- Må samarbeide bedre

Av
Artikkelen er over 16 år gammel

- Legg ned fylkeskommunen og sats på et bedre regionalt samarbeid kommunene imellom. Hamar og Hedemarken må bli en mer slagkraftig region i innlandet, sier Solveig Seem (H), fersk varaordfører i Hamar.

DEL

Med to år i formannskapet og kommunestyret er Solveig Seem (44) fersk i Hamar-politikken, men det er ingen politisk novise som overtok stolen til varaordføreren da Morten Andreas Meyer takket ja til jobben som statssekretær. Solveig Seem spiller på mange strenger, samt baryton i Hamar Damekorps.

Engasjement

- Det politiske engasjementet har jeg med meg fra barndommen og oppveksten i Grong i Namdalen. Både mor og far var aktive i Senterpartiet. Jeg valgte Høyre, forteller Solveig Seem.
- Hvorfor ble det Høyre..?
Vi har tatt med oss varaordføreren fra Høyre og personalrådgiveren hos Biskopen inn på Arbeideren kafé i Hamar. Proletariatets gamle skjenkestue i Stiftsstaden har fremdeles så gode vafler at de kan få tverrpolitisk tilslutning.
- Begrunnelsen var antakelig ikke så gjennomreflektert den gangen jeg meldte meg inn i Unge Høyre i Namsos, men jeg er tradisjonelt verdikonservativ og denne verdiplattformen sitter i ryggmargen, forteller Solveig Seem.

Unge Høyre

Etter tre år på gymnaset i Namsos fulgte et fjerde i Trondheim. Engasjementet som styremedlem i Norges Gymnasiastsamband (NGS) og dugnad for en gryende høyrebølge var sterkt medvirkende årsaker til at examen artium måtte bli et fireårig studium.
- Etterpå jobbet jeg et år i Unge Høyres Sentralforbund i Oslo som skolesekretær. Jeg satt også i Unge Høyres sentralstyre da Terje Osmundsen var leder, forteller Solveig.
Varaordføreren i Hamar er utdannet statsviter, cand. polit, med hovedfag i statsvitenskap. Hun er gift og har tre barn. Familien flyttet fra Oslo og fikk adresse Hamar i 1990.
- Mannen min fikk jobb i Hamar. Med tre jenter født i 1985, 1989 og 1990 hadde jeg nok med å være mor en periode. Etter et år på Stange trygdekontor fikk jeg jobb på Bispekontoret i 1994, og der har jeg vært siden. Jeg trives, forteller Solveig.
Morten Andreas Meyer hentet Solveig Seem ut av partiets talentlager til kommunevalgkampen i 1999. Resultatet ble plass i kommunestyre og formannskap.
- Det var kanskje planlagt lenge, at du skulle bli varaordfører?
Solveig Seem ler og rister på hodet.

Brått på

- Nei, det kom veldig brått på. Men når Morten Andreas Meyer fikk jobben som statssekretær, da måtte jeg som den ene av to Høyre-representanter i formannskapet stille opp. Jeg synes det er greit at Høyre beholder varaordføreren.
- Hvordan opplever du det politiske klimaet i Hamar?
- De politiske skillelinjene er der, men vi samarbeider veldig godt på tvers av partigrensene i formannskapet,
- Hva blir etter din oppfatning de viktigste sakene i Hamar-politikken framover?
- Økonomien styrer mye, men jeg mener at særlig skole og kultur er områder som bør utvikles. Jeg mener også at vi bør legge ned fylkeskommunen og få til et bedre og sterkere regionalt samarbeid på tvers av kommunegrensene. Hedemarken må bygges opp til å bli en mer slagkraftig enhet i innlandet.

Universitet

- Hva kan vi utvikle videre?
- Vi må være mer på hugget generelt. Det er mye som kan utvikles her, innen idrett, kultur og kanskje særlig viktig, innen utdanning. Vi må få et innlandsuniversitet. Felles løft over kommunegrensene for å utvikle regionen, det er det vi trenger nå.
- Den såkalte «Gardermoeffekten» har ikke vært påtrengende synlig i Hamar så langt?
- Vi har vært litt for avventende, eller beskjedne. Det er det ingen grunn til. Hamar og Hedemarken har kvaliteter. Her er det ingenting som er langt unna.
- Kulturhus får vi kanskje også?
- Ja, nå ligger det an til at vi får kulturhus på Shelltomta. Jeg tror det blir bra. Her har vi fra før Folkets Hus og Sagatun kino, vi har biblioteket og vi har Stortorget.
- Det siste har mer potensial enn kvalitet?
- Helt klart. Begge torgene i Hamar har potensial til å bli gode byrom. Det er de ikke i dag.
- Buchardthotellet på Koigen kan vi vel skrinlegge nå?
- Ja, det tror jeg.

Koigen for alle

- Hva vil du gjøre med Koigen?
- Jeg vil beholde noe som strand, og så vil jeg utvikle deler av området på en slik måte at fellesskapet får størst mulig glede av det. Det kan gjerne være hoteller, restauranter, kafeer, osv, men ikke boliger på Koigen.
- Hva opptar deg ellers i hverdagen?
- Som mor er jeg opptatt av ungene mine. Å følge opp ungene, det er jobb nummer én. Ja, jeg har da en mann, også da.
Solveig Seem smiler. Vi burde vel fått utdypet dette nærmere, hvor arbeidskrevende det er, å holde seg med mann. Svaret kommer før spørsmålet.
- Jeg er så heldig å ha en mann som stiller opp, vi deler på oppgavene hjemme. Han vasker nok mer gulv enn jeg gjør.
- Stiller du som ordførerkandidat til neste kommunevalg?
Politikere blir ofte beskyldt for å komme med unnvikende og ulne svar. Solveig Seem er krystallklar.
- Nei! Det er helt uaktuelt. Det blir enten Morten Andreas Meyer eller Einar Busterud.
- Det politiske skiftet vi fikk i Hamar for to år siden, det var ikke akkurat noen revolusjon?
- Det kan du kanskje si, men det var i hvert fall veldig sunt. Når et regime har sittet så lenge som Arbeiderpartiet i Hamar, da må det få avløsning.

Politikk moro

Solveig Seem synes det er moro å drive med politikk.
- Jeg driver med politikk fordi jeg gjerne vil være med å påvirke.
- Hvor lett er det å påvirke varaordføreren i Hamar?
- En politiker må ta seg tid til å snakke med folk som har noe på hjertet. Alle kan snakke med meg. Hvis demokratiet skal fungere må det være dialog.
- Det er de som skriker høyest som når fram?
- Nei, slik skal det ikke være. Grupper og enkeltpersoner kommer med innspill, og så skal politikerne foreta en selvstendig vurdering og fatte vedtak.
- 16 år gamle Elise Murbræck i Sosialistisk Ungdom, aktiv i antikrigsnettverket i Hedmark og datter av Høyres varaordfører i Hamar, sa i et intervju med Hamar Dagblad at «hvis du ikke sier noe, er det i hvert fall ingen som hører deg».
- Det har Elise helt rett i.

Artikkeltags