Administrerende direktør Bjørn Børresen er meget godt fornøyd med potten på 94,7 millioner kroner totalt.

En god dag

– Dette er absolutt en god dag for Tynset og en god dag for Norsk helsearkiv. Vi er veldig glad for at vi blir hørt, og at vi får det vi trenger i henhold til planen. Dette er det vi trenger å kunne etablere helsearkivet som planlagt, sier han.

– Nå kan vi fortsette aktiviteter som vi er i gang med i forhold til rekruttering, infrastruktur og datasenter. Dette er kjempeviktig for oss, fortsetter Børresen.

10 millioner kroner til videreføring av interimsorganisasjonen for Norsk helsearkiv er i størrelsesorden med det bevilgningene over statsbudsjettet de siste årene. Børresen sier at de også har vært tydelig på at de trenger overføringer for 2019 som en overlapping til den faste institusjonen på Tynset.

Kostnadsramme på 210 mill.

– Det hadde blitt vanskelig hvis vi skulle ha lagt ned den ene organisasjonen i Oslo den ene dagen og være oppe med en annen organisasjon på Tynset den neste. Det går ikke, slår han fast.

– Dette er i tråd i planen sånn den er lagt opp for arkivet, med digitalisering og å sende eldre pasientjournaler før 1950 til Mo i Rana for langtidslagring der. Nå skal vi snart ha et møte med departementet, og det kommer til å bli et godt møte der vi redegjør for hvordan vi ligger an i løypa. Det betyr at departementer er med på laget og at vi kan kjøre på med planen vi har, sier Børresen.

Norsk helsearkiv på Tynset skal stå ferdig 1. mai 2019. Kostnadsrammet for arkivbygget var per 1. juli 2018 på 210 millioner kroner.